elektromontáže, elektroinstalace, elektro projekce, veřejné osvětlení

References

Horní Řasnice, Přípojka VN, TS a zemní práce pro Větrnou elektrárnu (VTE)

Termín realizace:
10 – 11/2011

LBC, U sila (ppc2196_3) TS, kVN

Termín realizace:
02 – 05 / 2011

Lbc, Horní Hanychov, areál Ještěd – výměna kabelu VN

Termín realizace:
10 / 2007 – 04 / 2008

More interesting references

Certifications and memberships in organizations

“A“ - Highest credibility rating

ISO 9001 - Quality Management System

ISO 10006 - Project Management System

ISO 14001 - Environmental Management System

OHSAS 18001 - Health and Safety Management System

šipka