Elektro projekce Liberec

Elektro projekce

Elektro projekce

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti projekčních prací od „A až po Z“. Projektování elektrických přenosových soustav, nebo-li rozvodů elektrické energie, přípojek, hromosvodů, fotovoltaických (FVE, FV) a větrných výroben elektrické energie včetně zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení.

Žádost o zpracování cenové nabídky

 • Elektro projekce vysokého napětí „Silnoproud“ (NN|VN|VVN|TS)

  • Přípojky kabelového vedení NN|VN
  • Přeložky venkovních vedení NN|VN|VVN
  • Trafostanice (TS) a rozvodny VN
  • Pro zařízení na výrobu solární a větrné elektrické energie
 • Elektro projekce nízkého napětí „Slaboproud“ (NN|VO)

  • Veřejné osvětlení (VO) ulic, silnic, parkovišť, průmyslových prostorů, nebo jiných veřejných prostranství a komunikací
  • Vjezdové brány / závory – Posuvné samonosné, Posuvné na pojezdové dráze, Křídlové otevírané dovnitř i ven, Plotové dílce kovové, Ovládání plně automatické, Samostatné pohony včetně automatiky
  • Rozvody a přeložky ostatních venkovních slaboproudých vedení
 • Inženýrská a konzultační činnost

  • Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR)
  • Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)
  • Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)
  • Související inženýrské činnosti – zastupování zadavatele ve správním řízení, získání potřebných vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a ostatních účastníků řízení, nutných pro vydání všech rozhodnutí až po stavební povolení s nabytím právní moci
  • Majetkoprávní vztahy ve výstavbě – kupní smlouvy, věcná břemena, nájemní smlouvy, expropriace

Zpět do služeb
Tisk