Elektromontáže a elektroinstalace Liberec

Elektromontáže Liberec

a

Elektroinstalace Liberec

Elektromontáže, instalace a revize

Elektromontáže, instalace a revize

Zajišťujeme profesionální komplexní elektro služby. Hlavní činností společnosti jsou elektromontáže, instalace, opravy, údržby, revize a zkoušky jakosti elektrických zařízení a vedení BEZ OMEZENÍ napětí.

Žádost o zpracování cenové nabídky

 • Elektromontáže, instalace a revize vysokého napětí
  „Silnoproud“ (NN|VN|VVN|TS)

  • Kompletní přípojky kabelového vedení NN|VN BEZ OMEZENÍ napětí
  • Přeložky a pokládky veškerých venkovních kabelových vedení NN|VN|VVN BEZ OMEZENÍ napětí
  • Výstavba, servis, revize a údržba trafostanic (TS), rozvoden VN
  • Revize elektrických zařízení BEZ OMEZENÍ napětí
 • Elektromontáže, instalace a revize nízkého napětí
  „Slaboproud“ (NN)

  • Rozvody a přeložky ostatních venkovních slaboproudých vedení
  • Vjezdové brány a závory
   • Posuvné samonosné, na pojezdové dráze
   • Křídlové otevírané dovnitř i ven
   • Ovládání plně automatické
   • Samostatné pohony včetně automatiky
 • Technická správa nemovitostí

  • Komplexní opravy, údržba a periodické revize technických vedení a zařízení dle aktuálně platných norem a standardů
  • Administrativní správa budov a objektů – zpracování, vedení a archivace příslušné technické a provozní dokumentace
  • Legislativní dohled a školení z požární ochrany a BOZP
  • Inženýrská a konzultační činnost při plánování oprav nemovitostí
  • Non stop 24h havarijní služby
 • Ukázky cenových kalkulací

 • Název Popis Cena bez DPH
  Kompletní montáž elektroměrového pilíře ER212/NKP7P Včetně vývodu pro stavbu, revize a přihlášky na ČEZ od 9.500,- Kč
  Připojení výstupních T konektorů RSTI (1xsada) V trafo poli včetně materiálu od 14.200,- Kč
  Připojení vstupních POLT koncovek (1xsada) V poli měření včetně materiálu od 6.200,- Kč
  Revize trafostanice Zajištění manipulace ČEZ (zřízení beznapěťového stavu TS), provedení údržby trafostanice (Vyčištění trafostanice, doplnění oleje v transformátoru a diagnostika oleje, kontrola a dotažení spojů, vyčištění izolátorů a sběren VN), revize od 18.500,- Kč

Zpět do služeb
Tisk