elektromontáže, elektroinstalace, elektro projekce, veřejné osvětlení

Certifikace a odborné členství

Certifikace

ELMOS LIBEREC s.r.o. je přes 20 let tradiční kvalifikovanou společností zajišťující trvalé zvyšování odborné úrovně svých pracovníků, soustavné doplňování jejich znalostí v souladu s nejnovějšími poznatky vědy a techniky, zejména v oblasti předpisů na zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, včetně technických norem. Splňujeme integrované systémy managementu dle norem ISO 9001, ISO 10006, ISO 14001, OHSAS 18001, které jsou povinné pro všechny zaměstnance a subdodavatele.

ISO 9001 – Systém managementu kvality

ISO 9001 - Systém managementu kvalityPro naši společnost je neustálé zdokonalování systému managementu podmínkou pro uplatnění se v těžkém konkurenčním prostředí. Procesní řízení nám neustále napomáhá v proceduře realizace staveb včetně dodržování jejich vysoké kvality.

Více informací o ISO 9001

ISO 10006 – Systém projektového řízení organizace

ISO 10006 - Systém projektového řízení organizaceSpolečnost v roce 2013 v rámci zajišťování neustálého zlepšování kvality svých projektů, obdržela profesionální certifikaci, která se explicitně zaměřuje na implementaci a standardizaci procesů projektového řízení.

Více informací o ISO 10006

ISO 14001 – Systém environmentálního managementu

ISO 14001 - Systém environmentálního managementuVnímáme značnou zodpovědnost, vůči životnímu prostředí, které se v posledním desetiletí stále intenzivněji promítá do podnikatelských aktivit naší společnosti. Zavedením environmentálního systému se naše společnost zavazuje a dlouhodobě potvrzuje snahu o snižování energetické náročnosti, volbou šetrných materiálů, snižováním provozních nákladů v souladu s efektivním využitím, což v konečném důsledku vede ke snižování nákladů za recyklace odpadů.

Více informací o ISO 14001

OHSAS 18001 – Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví

OHSAS 18001 - Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práciSpolečnosti ELMOS LIBEREC s.r.o. respektuje potřebu neustále kontrolovat a zlepšovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Proto se společnost zavázala provozovat své činnosti tak, aby byla minimalizována rizika možného ohrožení bezpečnosti.

Více informací o OHSAS 18001

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Seznam kvalifikovaných dodavatelůSpolečnost ELMOS LIBEREC s.r.o. byla k 14. 1. 2013 zapsána do seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle § 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod evidenčním číslem 20120003244. Seznam kvalifikovaných dodavatelů vede Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
1, 2, 3, 4, 5

Více informací o SKD

Firma roku 2009 Liberecký kraj

Ocenění Firma roku 2009 Libereckého krajeSpolečnost se svými dlouhodobě kvalitními výsledky získala ocenění „1. místo Firma roku 2009 Libereckého kraje“ v úctyhodné obsáhlé konkurenci 10.000 účastníků. Podrobnější informace si můžete přečíst na stránkách Libereckého kraje

Více informací o Ocenění Firma roku 2009 Libereckého kraje

Odborné členství Hospodářská komora | Elektrotechnický svaz český

Osvědčení o členství v Hospodářské komoře ČR 13. 3. 2007Osvědčení o spolkovém členství v ESČ 11.10.2006Od roku 2007 jsme čestnými členy Hospodářské komory ČR, dále od roku 2006 jsme členy Elektrotechnického svazu českého