Obnovitelné zdroje energie Liberec

Obnovitelné zdroje energie

Elektro projekce

Provádíme montáže, instalace, opravy a údržbu zařízení na výrobu solární a větrné elektřiny s možností využití dotačních programů a fondů. Odebíráme komponenty pouze od kvalitních renomovaných vedoucích výrobců. Vybavení splňuje vysokou kvalitu jakosti, pokud jde o účinnost, trvanlivost a záruku.

Žádost o zpracování cenové nabídky

  • Montáže, instalace, opravy a údržba zařízení na výrobu větrné elektřiny

    • Malé a středně velké větrné elektrárny (VTE) – napájení velkých zařízení nebo několik stavení, které obvykle dodávají energii do el. sítě (Výkon do cca 100 kW)
    • Velké větrné elektrárny (VTE) – napájení vesnic a měst – vždy dodávají energii do sítě (Výkon stovky kW až jednotky MW)
  • Možnosti využití dotačních programů a fondů

Zpět do služeb
Tisk