elektromontáže, elektroinstalace, elektro projekce, veřejné osvětlení

Vybrané nejsledovanější reference

 

Horní Řasnice, Přípojka VN, TS a zemní práce pro Větrnou elektrárnu (VTE)

Termín realizace:
10 – 11/2011

 

LBC, U sila (ppc2196_3) TS, kVN

Termín realizace:
02 – 05 / 2011

 

Lbc, Horní Hanychov, areál Ještěd – výměna kabelu VN

Termín realizace:
10 / 2007 – 04 / 2008

Více zajímavých referencí

Certifikace a členství v organizacích

ISO 9001 - Systém managementu kvality

ISO 10006 - Systém projektového řízení organizace

ISO 14001 - Systém environmentálního managementu

OHSAS 18001 - Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

šipka